Booking

Skoliose

Skoliose behandling i Hornslet Fysioterapi & Træning

Hvad er skoliose?

3-5% af alle børn og unge har skoliose. Piger er 10 gange mere udsatte end drenge, og den opstår typisk i 10-16 års-alderen.

Skoliose er en eller flere skævheder rygsøjlen. Når du kigger på ryggen bagfra, er der kurver mod højre eller venstre, hvorimod en normal rygsøjle normalt går lige op og ned. Skoliosen kan tage form som en S- eller C-formet kurve. Udover den skævhed, som ses når man kigger på ryggen, er denne strukturelle deformitet en 3-dimensionel problematik - og skal behandles som det. 

Skoliosen danner en sidebøjet kurve og roterer, og sommetider krummer rygsøjlen også, hvilket betyder, at ribbenene især bliver mere tydeligere på den ene side ift. den anden. På den ene side af rygsøjlens kurve vil der i muskulaturen være øget stramhed, hvilket kan give smerte og/eller ubehag, mens muskulaturen på den anden side vil blive sværere at aktivere. 

 

Hvorfor søge fysioterapi når man har skoliose?

Der er en risiko for forværring for alle med skoliose - primært ved vækst i forbindelse med puberteten. Børn med en kurve på 20 grader eller mere skal man være opmærksomme på, når de går i vækst. I væksten kan kurven udvikle sig hurtigt, hvorfor det anbefales at søge behandling, så snart du bliver opmærksom på skoliosen. Korrekt træning kan mindske skævhederne eller bremse udviklingen af skoliosen. Derfor er det vigtigt at starte træning tidligst muligt. Vi kan instruere dig i den type af træning, som er bedst for netop dig og din skoliose set ud fra et 3-dimensionelt perspektiv. 

 

Hvad kan man holde øje med?

Ikke alle har synlige tegn på skoliose, og lidelsen giver ikke altid smerter. Der er dog nogle enkelte tegn, du kan holde øje med.

 • Der kan være forskel i skulderhøjden på højre og venstre side
 • Det ene skulderblad kan fremstå tydeligere (winging) 
 • Det kan nogle gange ses, at afstand mellem ribben og hoftekam er kortere i den ene side. 
 • Der kan være en forskydning af hoften til højre eller venstre side
 • Ved en foroverbøjning vil den ene side af ryggen typisk “bule” frem. 
 • Der er påvist en arvelighed af skoliose, vær derfor opmærksom på om der er skoliose i familien.

 

Skoliose-typer: 

Funktionel skoliose: 

Med en funktionel skoliose er selve rygsøjlen “normal”. Skævheden skyldes andre forhold, som f.eks. benlængdeforskel. Skævheden vil oftest forsvinde i en foroverbøjning, og der vil ikke være en rotation af rygsøjlen - som ved en strukturel skoliose. 

Strukturel skoliose: 

En strukturel skoliose kan skyldes en følge af neurologisk sygdom, f.eks. cerebral parese eller medfødte misdannelser. Dog er 80% af tilfældene idiopatisk, og det betyder, at man ikke kender den bestemte årsag. 

 

Hvornår og hvordan behandler man skoliosen?

 

For børn/Unge

Til første konsultation vurderes risikofaktoren for udviklingen af skoliosen. Baseret på denne vil du/I få en faglig vurdering på den mest relevante behandling. Behandlingen kan bestå af blot observation - hvis risikofaktoren er lav, specifikke træningsøvelser - hvis risikofaktoren er større og en kombination af træningsøvelser og korsetbehandling - hvis det vurderes nødvendigt, og hvis risikofaktoren er høj. Risikovurderingen er baseret på Cobbs-vinklen (vinklen på den største kurve), alder og Risser-stadie (skeletmodenhed). Som barn vil skoliosen typisk ikke give dig smerter, men der er en sandsynlighed for, at du vil få det som voksen. Derfor er det vigtigt at starte behandling allerede som ung for at mindske de mulige fremtidige gener.

 

Træningen har til formål at: 

 • Standse progression af kurven
 • Mindske kurven, hvis muligt
 • Mindske rotation af rygsøjlen
 • Holdningskorrektion
 • Forebygge tab af fleksibilitet i rygsøjlen
 • Forebygge behov for stivgørende operation

 

For voksne: 

Som voksen kan man sagtens leve et helt normalt liv med skoliose uden at have de store smerter eller ubehag. Omvendt oplever andre rygsmerter og funktionsnedsættelse som følge heraf. Fælles for de to nævnte grupper er, at de begge kan have gavn af råd og vejledning vedr. aflastning, smertelindrende bevægelse og hverdagsændringer for at undgå forværring.

 

Ligesom man som barn skal være opmærksom i vækstperioden, skal man som kvinde være opmærksom, når man går i overgangsalderen, da man kommer ind i en ny progressiv fase af sin skoliose - og der derfor er risiko for forværring af skoliosen. Både før, under og efter overgangsalderen er er der fordele ved at træne skolioseøvelser med Schroth-metoden.

 

Træningen har til formål at: 

 • Standse progression af kurven (især ved overgangsalder)
 • Mindske rotation af rygsøjlen
 • Mindske eller fjerne smerter i ryggen
 • Vedligeholde eller øge bevægeligheden i ryggen
 • Lave en holdningskorrektion
 • Opretholde funktionsniveau
 • Øge lungekapaciteten
 • Forebygge behov for stivgørende operation

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi tilbyder behandling efter konceptet Schroth Best Practice©, som består af: 

 •   Vurdering af relevant skoliosebehandling til børn og voksne
 • At give deltageren en forståelse af deres rygsøjle i et tredimensionelt perspektiv
 • Ergonomisk vejledning
 • Træning målrettet skoliosen med Schroth-metoden. Her arbejdes med en korrigerende åndedrætsteknik og specifikke asymetriske træningsøvelser, der tilgodeser den enkelte. Træningen foregår individuelt og på hold.