Booking

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

 

 

 

 

Privatlivspolitik

For Hornslet Fysioterapi & Træning

 


Hvem er vi?

Hornslet Fysioterapi & Træning

CVR-nr: 32 95 31 66

Dalgårdsparken 6

8543 Hornslet

 

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som beskrevet nærmere i denne Privatlivspolitik for Hornslet Fysioterapi & Træning.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på ebbe@hornsletfys.dk


Vi behandler din personoplysninger

I forbindelse med dine konsultation på klinikken samt besøg på vores hjemmeside noterer og behandler vi oplysninger om dig.


Patient konsultationer

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bek. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

I forbindelse med udarbejdelse af træningsprogrammer videregives personoplysninger, men ikke helbredsoplysninger.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.


Markedsføringsmateriale

Hvis vi har indgået en aftale om, at du medvirker i vores markedsføringsmateriale, herunder fx videoer og billeder, behandler vi også dine personoplysninger med henblik på at indgå aftalen og med henblik på at kunne anvende materialet til markedsføring. Disse oplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Hvis du efter aftale medvirker i vores markedsføringsmateriale, offentliggør vi dette materiale og dermed videoer/fotos af dig, på sociale medier (fx Facebook og LinkedIn) og på vores hjemmeside samt i trykt format.

Markedsføringsmateriale opbevares i op til 3 år efter vores brug af materialet er ophørt.


Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til direkte markedsføring. I den forbindelse behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn og e-mailadresse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, samt markedsføringslovens § 10.
  I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og samarbejdspartnere.

Vi behandler dine personoplysninger, indtil du framelder dig modtagelsen af vores nyhedsbrev. Hvis fortsat opbevaring af dokumentation for samtykket konkret er nødvendigt med henblik på at afklare, om der måtte foreligge eller opstå en tvist vedrørende dit samtykke, kan vi opbevare dine personoplysninger, indtil dette er afklaret, jf. persondataforordningens art. 17, stk. 3, litra e.


Hjemmeside besøg

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi visse informationer, som kan henføres til dig via cookies.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller smartphone, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil eller selv indtaster informationerne behandles f.eks.: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og eventuelt betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af brugerprofil, brug af formularer eller ved køb.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold og markedsføre vores ydelser overfor dig, også når du forlader vores website.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

I cookie oversigten er det angivet, hvor lang levetid den enkelte cookie har.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment, m.m. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter der er tale om i cookie oversigten. Oplysningerne anvendes bl.a. til målretning af annoncering og statistik.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke dertil.


Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os.

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal. Men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Ebbe@HornsletFys.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.


UDGIVER OG DATAANSVARLIG
Websitet hornsletfys.dk udbydes og drives af:

Hornslet Fysioterapi & Træning
Ebbe Gjelstrup Nogal Kristiansen
Dalgårdsparken 6
8543 Hornslet

Cvr: 32953166
Tlf: 87621800
E-mail: Ebbe@HornsletFys.dk


Find os

 • Hornslet Fysioterapi & Træning
 • Dalgårdsparken 6
 • 8543 Hornslet
 • CVR: 32953166
 • Privatlivspolitik

Kontakt os

Online booking

  Ring endelig for tidsbestilling, hvis problemer med Online booking

Booking

Åbningstider

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag: 8.00 til 17.00
  Fredag: 8.00 til 15.00
 • Telefontid:

  Mandag til torsdag: 8.00 til 17.00
  Fredage: 8.00 til 15.00