Booking

Husk

Husk

Ved hver konsultaiton vil vi bede dig forevise/scanne dit sygesikringsbevis. Derudover skal du medbringe et rent lagen, håndklæde samt eventuelle nye relevante dokumenter (forsikringspapirer, scanningsvar og så videre)

  • Lagen
  • Håndklæde
  • Sygesikringsbevis (Sundhedskortet)
  • Papirer fra egen læge eller sygehus
  • Evt. papir fra din forsikring, hvis det er den, som dækker.