Booking

Corona tiltag

Tiltag for begrænsning af smitte

Den 18. april 2020 kom der nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen med henblik på omstilling og gradvis øget aktivitet i praksis sektoren (herunder fysioterapi) under Corona epidemien.

Her gøres der opmærksom på, at fokus fortsat er at begrænse smitte i samfundet, til klienter såvel som personale. Derfor beder vi dig blive hjemme og aflyse din tid hvis du oplever mindst ét af følgende symptomer: Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen.

Der åbnes ikke op for træningscenteret aktuelt. Vi vil dog forsøge at udnytte det gode vejr, og træne så mange som muligt udendørs hvor det vurderes ansvarligt. 

For at minimere smitterisiko implementerer vi nedenstående tiltag på klinikken:

De fysiske rammer:

 • Alle fremmødte er som minimum visiteret via telefonen.
 • Som udgangspunkt kommer alle patienter direkte ind i behandlingsrummene fra parkeringspladsen. Hovedindgangen er derfor lukket – og venteværelset også.
 • Venteværelset er ryddet for blade, vand, kaffe og the, og bruges som gennemgang, for borgere der er dårligt gående samt ifm. at vente på flextrafik.
 • Mellem hver konsultation afsprittes og desinficeres brikse, stole, håndtag og alle andre kontaktpunkter klient og behandler har været i kontakt med.

Behandlere:

 • Der måles temperatur af behandlere flere gange dagligt med infrarødt termometer. Ved tegn på COVID-19 aflyser behandler sin dag med det samme og tager hjem
 • Der praktiseres god hånd hygiejne (som vanligt)
 • Der er ikke aktuelt krav om brug af værnemidler (handsker og masker) til fysioterapeutisk behandling, men dette er muligt på klinikken. Der tages stilling til dette individuelt.
 • Der er fokus på afstand (1-2 m) mellem behandler og klient – når muligt.
 • Behandling med tæt kontakt begrænses og udføres med maske og visir.

Ved en fysisk konsultation vil du blive bedt om følgende:

 • Forsøge at planlægge, således at du har været på toilettet hjemmefra
 • Medbringe vasket lagen + håndklæde
 • Afvente på parkeringspladsen, hvor du vil blive hentet af din fysioterapeut
 • Her vil du blive adspurgt om symptomer på smitte med COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Hvis der er symptomer, vil din behandling blive aflyst.
 • Du vil få målt din temperatur med infrarødt termometer – er der en måling der viser feber, vil din behandling blive aflyst.
 • Hænderne SKAL afsprittes med vores sprit, inden indgang til behandlingsrum

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os.